Parodontitis

Parodontitis er en betændelses tilstand i vævet der omgiver tænderne, det vil sige tandkød og knogle. Det er forårsaget af bakteriebelægninger på tænderne som får tandkød og knogle til at trække sig. Det kan, i værste tilfælde, medføre løse tænder og tandtab. 

Det vil vi selvfølgelig meget gerne undgå. Derfor screener vi ved alle tandeftersyn for tegn på parodontitis, fordi jo tidligere man fanger det, desto nemmere kan det behandles. Selv hvis det allerede er nået dertil hvor du har parodontitis, vil vi, med den rette behandling, oftest kunne undgå at det forværres eller kurere det. Behandlingen af parodontitis foregår hos tandlægen eller tandplejeres med grundig rens af alle tandkødslommer, men mindst lige så vigtigt er dine tandplejevaner derhjemme. Så en lige så vigtig del af behandlingen er at vi får vist dig hvordan du bedst muligt kan renholde dine tænder derhjemme. 

Ikke alle mennesker bliver ramt af parodontitis. Det er en multifaktoriel sygdom hvor både genetik, livsstil og mundhygiejne spiller ind. Vi rådgiver dig I alle de tiltag du kan gøre for at forebygge eller behandle din parodontitis.